NHIẾP CHÍNH VƯƠNG BỆNH KIỀU ĐƯỢC SỦNG ÁI

NHIẾP CHÍNH VƯƠNG BỆNH KIỀU ĐƯỢC SỦNG ÁI

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Team Lạnh Lùng
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 01/04/2020
Tổng lượt xem: 2.5M
Thể loại:

Đứng thứ #2 danh sách truyện được xem nhiều nhất.

Bệnh Kiều Nhiếp Chính Vương Quyền Khuynh Triều Dã x cường thế chủ động kiêu ngất phủ kiêu căng thiên kim. Nam Hi chết thảm sau khi sống lại sau khi vào tay cặn bã nam tiện nữ, đột nhiên phát hiện kiếp trước là mù mắt mới để trân châu chọn mắt cá! Nhiếp chính vương bệnh kiều đối đãi nàng thiên y bách thuận, sủng nịch thấu xương!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 05:09 04/03/2024.
Chương
8.9K45
6.9K18
6.3K15
4.3K15
5.2K14
6.5K14
6.5K15
6.5K17
7.3K15
7.7K19
8.1K22
8.6K28
2.2K30
6.8K24
5.9K33
11.2K18
11.2K22
12.4K29
8K29
9.7K19
4.6K24
8K21
8.5K24
8.2K26
8.8K26
9.2K23
8K32
11.1K19
8.5K15
9.6K28
9.1K24
9.8K25
10.2K27
10.5K26
10.7K45
11.8K29
9.6K34
4.3K37
8.1K36
14.8K43
7.1K31
4.7K38
4K31
10.3K42
7.2K28
6.8K21
12K31
4.5K34
10.2K28
9.9K25
4.6K33
7.9K34
9.2K29
9.3K30
9.9K41
13.5K29
9.6K31
13K39
15.4K37
11.4K35
2.8K27
8.6K29
9.5K37
9.6K28
11.9K36
7.7K33
7.6K36
7.1K64
8.3K41
9.8K44
2.4K32
4.3K41
10.6K32
7.6K35
11.2K30
8.3K44
16.8K28
12.6K39
11.1K36
14.4K41
21.2K30
21.2K52
15.2K55
18.1K37
18.6K45
24.7K40
25.5K44
19.1K36
20.7K33
21.8K48
22.4K45
23.9K85
25.7K55
17.1K41
17K47
11.9K41
16.5K38
22.8K36
24.4K34
19.7K39
22.5K32
26.8K57
30K69
27.4K42
26.7K55
29.5K56
22.5K49
31.3K69
36.2K88
32.2K55
30.6K49
35.4K54
22.8K36
23.8K42
25.6K47
37.6K57
35.9K51
39.1K59
40.1K67
38.2K60
40.4K55
37.9K58
37K55
30.6K42
36K41
29.9K41
42.4K62
38.4K44
44.5K54
48.1K92
28.4K45
38K67
46.4K55
41.4K54
43.1K61
38.4K58
47.2K59
38.7K74
44.2K70
36.1K82
46643