NHIẾP CHÍNH VƯƠNG BỆNH KIỀU ĐƯỢC SỦNG ÁI

NHIẾP CHÍNH VƯƠNG BỆNH KIỀU ĐƯỢC SỦNG ÁI

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Team Lạnh Lùng
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 01/04/2020
Tổng lượt xem: 2.5M
Thể loại:

Đứng thứ #2 danh sách truyện được xem nhiều nhất.

Bệnh Kiều Nhiếp Chính Vương Quyền Khuynh Triều Dã x cường thế chủ động kiêu ngất phủ kiêu căng thiên kim. Nam Hi chết thảm sau khi sống lại sau khi vào tay cặn bã nam tiện nữ, đột nhiên phát hiện kiếp trước là mù mắt mới để trân châu chọn mắt cá! Nhiếp chính vương bệnh kiều đối đãi nàng thiên y bách thuận, sủng nịch thấu xương!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 05:09 04/03/2024.
Chương
8.9K45
6.9K18
6.4K15
4.4K15
5.3K14
6.5K14
6.6K15
6.5K17
7.3K15
7.7K19
8.1K22
8.6K28
2.2K30
6.8K24
5.9K33
11.2K18
11.2K22
12.4K29
8K29
9.7K19
4.6K24
8K21
8.5K24
8.3K26
8.9K26
9.2K23
8K32
11.1K19
8.5K15
9.6K28
9.1K24
9.8K25
10.2K27
10.5K26
10.7K45
11.9K29
9.7K34
4.3K37
8.1K36
14.8K43
7.1K31
4.7K38
4K31
10.4K42
7.2K28
6.8K21
12K31
4.5K34
10.2K28
10K25
4.6K33
7.9K34
9.2K29
9.3K30
9.9K41
13.6K29
9.6K31
13K39
15.4K37
11.4K35
2.8K27
8.6K29
9.5K37
9.6K28
11.9K36
7.7K33
7.7K36
7.1K64
8.4K41
9.8K44
2.4K32
4.3K42
10.6K32
7.6K35
11.2K30
8.3K44
16.8K28
12.6K39
11.1K36
14.4K41
21.2K30
21.3K52
15.2K55
18.1K37
18.7K45
24.8K40
25.6K44
19.1K36
20.7K33
21.8K48
22.5K45
23.9K85
25.8K55
17.2K41
17K47
11.9K41
16.5K38
22.8K36
24.4K34
19.7K39
22.5K32
26.8K57
30K69
27.5K42
26.8K55
29.6K56
22.6K49
31.4K69
36.2K88
32.2K55
30.6K49
35.5K54
22.9K36
23.9K42
25.6K47
37.7K57
36K51
39.2K59
40.2K67
38.2K60
40.5K55
38K58
37K55
30.6K42
36.1K41
30K41
42.5K62
38.5K44
44.6K54
48.2K92
28.4K45
38K67
46.5K55
41.5K54
43.2K61
38.5K58
47.3K59
38.8K74
44.3K70
36.2K82
46643