KIỀU QUÝ PHI THỦ ĐOẠN ÁC ĐỘC VÀ HOÀNG THƯỢNG KHÔNG DỄ CHỌC

KIỀU QUÝ PHI THỦ ĐOẠN ÁC ĐỘC VÀ HOÀNG THƯỢNG KHÔNG DỄ CHỌC

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Team Lạnh Lùng
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/02/2021
Tổng lượt xem: 1.5M
Thể loại:

Đứng thứ #5 danh sách truyện được xem nhiều nhất.

Đại tiểu thư tập đoàn nghìn tỷ mặc thành bia đỡ đạn nhỏ trong sách, vốn định sống sót, không ngờ lại rơi vào sự sủng ái cực hạn của lãnh diện đế vương, từng bước trầm luân, sủng quan lục cung. Lại xem Kiều Kiều quý phi nằm thắng cung đấu như thế nào, chọc động tâm huyền đế vương.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 22:02 01/03/2024.
Chương
6359
46411
5989
93716
1.4K11
2K7
97514
53314
1.8K11
1.5K13
76711
75411
44410
1.3K11
70915
1.6K8
79410
88620
66020
1.1K21
1.5K20
59535
94913
81216
1.6K13
1.3K14
1.3K22
1.3K15
2.1K13
1K11
75413
21611
9439
1.2K11
65813
1K13
84512
1.6K10
1.9K15
46117
1.5K11
67313
32817
67811
1.3K14
1.7K11
1.8K17
92219
64518
1.2K10
69611
98210
40214
39715
1.1K17
1.1K10
1.1K17
1K11
2.4K11
1.7K15
1.2K15
36910
1.6K11
1.2K10
1.9K9
1.2K13
1.5K13
1.7K11
1.1K10
1.8K11
63315
1.6K12
1.6K17
32216
86415
1.8K11
2K8
63413
1.2K15
9129
1.2K9
1.8K11
39712
1.8K13
1.2K11
1.4K11
2.4K12
2.9K12
63213
49512
1.9K15
46615
66922
29819
1.2K24
1.2K16
1.1K32
1.7K19
3.2K15
2.5K12
1.7K18
1.8K17
3.2K23
79619
94812
3.3K20
1.5K14
1K15
2.5K17
1.4K19
2.2K15
2.3K28
2.4K18
1.7K23
1.9K19
43129
2.1K30
76523
56219
61313
97512
79318
2.9K14
2.3K12
1.3K21
1.9K21
1.4K16
2.6K24
77518
96122
1.7K18
71422
87318
4.1K17
2.4K15
1.4K18
51720
1.2K17
74514
3.3K23
1.3K15
1.4K21
4K15
2.5K12
68615
2K17
2.6K10
37420
4.3K16
3.6K19
1.3K10
1.6K14
2.2K16
2.2K16
1.7K18
1.6K12
67619
97713
1.3K12
1.2K13
1.7K10
1.5K8
3.3K11
3K17
3.2K22
3.5K16
3.3K18
1.2K21
70515
2.1K9
3.5K10
8.4K31
8.5K21
6.7K11
5.3K15
6.2K7
7.9K9
2.3K9
1.9K13
1.4K14
2.7K20
65920
6.5K17
5.7K20
6.4K19
8.2K14
5.9K18
3.5K15
6.7K13
6K18
3.3K17
10.3K12
7.7K14
8.3K10
5.3K17
5.6K17
11.1K29
6.2K20
9K17
3.9K17
4.4K17
6.5K23
9.6K10
7.8K9
10.3K14
6.7K13
10.7K16
11.7K11
8.7K11
10.8K14
9.5K12
11.6K12
13.2K16
4.2K20
4.9K12
4.7K12
3K15
11.1K17
12.1K17
11.3K7
12.3K12
8.8K14
11.9K11
12.1K10
10.3K16
13.2K13
4.9K13
12.5K10
9.1K12
4.4K10
1.5K12
5.5K15
2.4K14
12.1K14
6K14
10.2K14
15.1K11
14.1K9
15.9K8
15.8K9
15.8K12
14K10
14.4K16
14K11
13.4K14
14.7K11
15.1K13
16K15
12.1K13
15.8K12
15.7K14
11.6K13
14.5K26
16.9K13
15.2K10
15.7K13
14K12
15.5K11
13.8K10
13.8K11
15.3K13
7.7K13
7K10
13.2K11
8.7K17
11.9K16
10.5K15
14.6K14
5.5K23
12.2K12
6.6K11
4.5K15
16.1K14
5.4K21
6.5K13
3.2K26
15.7K15
10.9K13
9.8K17
14.1K13
7.6K14
12.5K25
4K31
9.6K25
2.2K14
2.4K26
13.8K27
3K19
3K27
1.9K19
77923
5K22
4.8K20
8K20
12.1K20
18.3K20
15.8K20
5.8K26
3K30
6.2K31
5.8K31
15.4K31
8.1K27
11K22
6.7K36
16.1K36
28.4K41
29K41